PETÍCIA POĽOVNÍCTVO MÁ ZMYSEL - ZA ZACHOVANIE ORGANIZOVANÉHO POĽOVNÍCTVA

Petíciu môžete elektronicky podpísať na www.polovnictvomazmysel.sk