Hora horí

Požiare v tomto suchom období sužujú aj naše lesy, lúky či polia. V mnohých prípadoch pomáhajú požiar aktívne hasiť aj poľovníci. Ľudí to v peknom slnečnom počasí ťahá do lesov a na mnohých nepovolených miestach zapaľujú ohne aj napriek zákazom. Oheň usmrcuje bezbranné živočíchy. Likviduje prirodzený úkryt pre zver a ich potravu. Poškodzuje povrchovú vrstvu pôdy. Buďme zodpovední a správajme sa tak, aby k takýmto tragédiám nedošlo!
Poľovníctvo má zmysel.