O kampani

„Poľovníctvo má zmysel. To je názov kampane Slovenskej poľovníckej komory, ktorú spustila začiatkom roka 2020.“

Za krátke časové obdobie sa nám prostredníctvom sociálnych sietí a TV relácie Halali podarilo osloviť 2 milióny ľudí. Možno si viacerí z Vás povedia, že je to pri súčasnej pseudoochranárskej lobby zbytočná námaha, no čím dlhšie sa s týmto pojmom stretávame, tým väčší zmysel to má. A keďže opatrenia spojené s koronavírusom nám tento rok prerušili všetky vrcholové poľovnícke a osvetové podujatia, kľúčovou úlohou sa stala komunikácia dovnútra smerom k členom, ale najmä veľmi dôležitá komunikácia s laickou verejnosťou, ktorá roky absentovala. Ak sa teraz poľovníci spoločne neaktivizujú, môže vzájomná nečinnosť spôsobiť zánik organizovaného poľovníctva, paradoxne presne v roku, keď si pripomíname 100. výročie jeho založenia.

Brožúra o poľovníctve pre laickú verejnosť

Cieľom našej kampane je poukázať na to, aby si ľudia uvedomili, koľko obyčajných činností v živote nie len vidieckeho, ale aj mestského obyvateľstva poľovníctvo ovplyvňuje. Aká by bola krajina bez poľovníkov, keby nelovili zver? Aké by boli škody spôsobené zverou? Čo by sa dialo so zverou v intraviláne miest a obcí? Kto by zveľaďoval prírodné prostredie vysádzaním stromov a remízok? Kto by zbieral to množstvo odpadu, ktoré vynášajú nezodpovední ľudia do prírody? Na všetky tieto otázky, ale aj na mnoho ďalších poskytujeme odpovede vo vydanej brožúre s rovnakým názvom ako má naša kampaň „Poľovníctvo má zmysel“. Vyšla v náklade 70 tisíc kusov a takmer polovica výtlačkov putovala do všetkých kútov Slovenska k organizačným zložkám komory (OPK), kde ich budú pri menších osvetových podujatiach rozdávať deťom i dospelým, samozrejme nepoľovníkom.

Mediálna rada a 8 komunikačných aktivít

Prezídium SPK (P SPK), na základe viacerých uznesení schválilo na svojom prvom riadnom zasadnutí po volebnom Sneme, ktorý sa konal v novembri minulého roku, predloženú komunikačnú stratégiu. Okrem vymenovania hovorcu, ktorým sa stal viceprezident pre správu zdrojov Alojz Kaššák, poverilo ďalších členov prezídia (P SPK) a zamestnancov kancelárie SPK (K SPK) plnením úloh danej komunikačnej stratégie, ktorá obsahuje 8 hlavných aktivít. Do dnešného dňa sme splnili všetky (interné) body stratégie, okrem jedinej. Zorganizovanie celoslovenskej konferencie predsedov osvetovej komisie a komisie pre poľovníctvo a životné prostredie, keďže táto agenda zahŕňa viac ako 120 osôb a situácia nám v prvom polroku nedovoľovala podujatie zorganizovať. Naším cieľom je úzka spolupráca s okresnými funkcionármi spočívajúca v ich príprave a motivácii tak, aby sme dokázali komunikovať jednotne a cielene. Komunikácia či už vnútorná alebo vo vzťahu k verejnosti je na úrovni regiónov jedným z kľúčových faktorov k plnohodnotnému napĺňaniu spoločnej komunikačnej  stratégie.

Komunikácia s verejnosťou i poľovníkmi prostredníctvom videí

Tí, ktorí sú aktívni na sociálnej sieti Facebook, Instagram, YouTube a sledujú profil SPK, resp. navštevujú našu webovú stránku (www.polovnickakomora.sk) si mohli všimnúť časté prezentovanie aktuálnych tém prostredníctvom videí. Rozdelili sme ich na viac častí, napr. jedna má hovoriť viac smerom dovnútra, čiže k členom SPK a druhá k laikom. Témy tvorené v poľovníckom infoservise do dnešného dňa zahŕňali upozornenie na rodenie mláďat, aktivitu čistý revír=čistá príroda, problematiku zameranú na otravy dravcov, AMO, prevencie pred kosbami, ostro diskutovanej témy ohrozenia hlucháňa, zrážok so zverou a podobne. V druhej skupine videí „DOLESA“ zverejňujeme pekné zábery zaslané od poľovníkov a priateľov prírody, ktoré ľahko dokresľujú a dopĺňajú ostatné témy. Naposledy to bol adrenalínový zážitok s medveďom, ktorý bol ochotný prísť po vetre ľudského pachu až pod posed. Okrem toho dôležité poľovnícke témy rozvíjame ďalej v reportážach, ktoré sú odvysielané prostredníctvom TV relácie Halali na DVOJKE a od začiatku roka sme ich pripravili už 17. Všetky sú dostupné na YouTube kanáli SPK official, ale samozrejme aj na halalislovensko. Koľko ich ale bolo, za jubilejných 20 rokov existencie relácie Halali, do dnešného dňa? Číslo si môžete v duchu tipnúť, možno si niekedy zasúťažíme o ceny za presné číslo.        

 

Tvorme imidž           

Výziev pre poľovníkov je na sociálnych sieťach mnoho, no najmä nekoordinovaných. Zaznamenávame dobré ohlasy tejto kampane, no potrebujeme od Vás – poľovníkov, aby ste sa pridali k nám a zapojili sa do nej. Nevyžaduje to veľa času. Dnes už takmer každý vlastní  smartfón s kvalitným fotoaparátom, alebo samostatný fotoaparát či kameru. Chceme slovenských poľovníkov prebudiť a aktivizovať v nich to, čo nám chýba. V našej propagácii toho čo robíme. Len málokto z laickej verejnosti vie, že poľovníctvo nie je iba lov. Spolu tvoríme organizáciu, ktorá má viac ako 63 000 členov! Spolu s rodinnými príslušníkmi nás je násobne viac. Pomôžte nám a tvorte s nami spoločne imidž slovenského poľovníctva. Nenechajme naše témy o starostlivosti o zver, revír a prírodu samotnú bez povšimnutia alebo pre iné záujmové skupiny, ktoré ich vo svoj prospech odprezentujú veľmi radi. Natočte nám činnosti, ktoré vykonávate v revíri či, mimo revíru pri šírení osvety a obhajobe poľovníctva. Vysievanie políčok, výsadba stromov a alejí, tvorba, čistenie a dopĺňanie napájačiek pre zver, budovanie solísk, čistenie revíru, práca s mládežou a deťmi, poľovnícke dni, svätohubertské omše, kynológia, sokoliarstvo, činnosť trubačov – naše aktivity majú zaujímavé a široké spektrum. Potrebujeme však o tom vedieť. Nutne! Totiž bez Vašej pomoci a záberov to zmysel mať nebude. Väčšinu toho, čo nám poľovníci doteraz poslali, sme koordinovane celoslovensky odprezentovali a zvyšné ešte odprezentujeme. Vďaka Vám sme ukázali to, čo najviac milujeme – poľovníctvo a jeho súčasti. Máte pre nás niečo? Určite nám to pošlite na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Už vopred ĎAKUJEME!

Staviame veci „na hlavu“

Ľuďom sa môže zdať, že súčasné vedenie komory stavia veci na hlavu. Potvrdzujem, je to tak. Je to aj z dôvodu neustáleho, ale odôvodneného osočovania všetkých poľovníkov, pseudoochranárskymi zoskupeniami, alebo aj obyčajnými občanmi z radov laickej verejnosti po častých návštevách prírody v období „korony“. Tak ako tých, čo dobré meno poľovníctva dehonestujú, tak rovnako aj poctivých hádžu spolu do jedného vreca. Keďže bagatelizovať v tomto smere nejde, snažili sme sa to vysvetliť prostredníctvom viacerých výziev P SPK. V aktuálnej situácii, kedy sa dookola opakuje slovné spojenie „škody zverou“, či AMO je predsa neakceptovateľné, aby sa na vnadiskách nachádzalo niekoľko kilogramov pečiva, zhnitého ovocia či zeleniny. SPK tento spôsob „vnadenia“ tvrdo odsudzuje, o čom poslala svojim členom informačný leták so žiadosťou od upustenia od takéhoto konania. V minulom roku sme tiež vyzvali našich členov, aby zvážili pridávanie fotografií úlovkov na sociálne siete. Dôvodov je mnoho. Určite sa však za tým neskrýva „utajovaná“ činnosť a teda lov zveri samotný. P SPK je toho názoru, že to čo ste prežili pri love zveri i výsledok snahy by mal ostať výlučne pre samotného lovca, resp. pre jeho najbližších priateľov.

Dôležitosť povinného členstva a jednoty poľovníctva

Jednota nás sprevádza už presne 100 rokov. V roku 1920 vznikol Lovecký ochranný spolok (LOS) pre Slovensko, ktorého zakladateľom bol všetkým známy gen. MUDr. Jan Červíček. V tom čase bola vytvorená LOS preto, aby sa zabránilo drancovaniu prírodného bohatstva, pytliactvu a pre potrebu ochrany zveri a veľkých šeliem. Dnes čelíme omnoho väčšej výzve. Nevedomosti, neodbornosti, závisti a dôsledkom prezentácie skreslených subjektívnych názorov burcujúcich verejnosť k prejavom agresivity voči poľovníkom a poľovníckemu stavu najmä na sociálnych sieťach. Presne preto, aj vďaka povinnému členstvu, SPK obhajuje záujmy všetkých poľovníkov. Tých, ktorí nám nerobia dobré meno, žiaľ nájdu sa aj takí, však nepodporíme a od ich konania sa dištancujeme a to verejne. SPK vykonáva činnosť pre tých, ktorí sú poctiví, zapálení a dôstojne reprezentujú poľovnícky stav a teda nás všetkých. Áno, aj za financie nás všetkých, ktoré za nás odvádzajú príslušné poľovnícke organizácie za členské do SPK. Bez financií to žiaľ nejde. Bojujeme však za všetkých. 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Poľovníci dlho čakali na impulz, ktorý príde zvrchu. Prichádza v silnej vlne. Prosím, podporte ho! Robíte to pre vás, pre spôsob života ktorému sme sa zasvätili, pre svojich potomkov. Povedzte všetkým, že POĽOVNÍCTVO MÁ ZMYSEL!

Na záver si dovolím citovať Svätoplukov odkaz, ktorý pochádza z čias Veľkej Moravy. „Synovia moji, ak budete žiť svorne a vzájomne si budete pomáhať, budete silní a nijaký nepriateľ vás nepremôže. Tak, ako ste ani vy nemohli zlomiť tie tri prúty, keď boli zviazané spolu. Ak však budete nesvorní, budete sa hádať a ríšu si podelíte na kúsky, nepriateľ vás poľahky ako ten prút premôže a vy zahyniete.“  
Paralela s jednotným poľovníctvom (nie) je náhodná...