Ing. Tibor Benčič

člen
šéfredaktor PaR

Absolvent Lesníckej fakulty, Technickej univerzity vo Zvolene je členom SPZ a aktívny poľovník od roku 1989. V roku 2000 úspešne zložil vyššie skúšky z poľovníctva a odvtedy  aktívne pracuje v rôznych komisiách pri MsO SPZ a neskôr aj SPK a OPK Bratislava. Napríklad ako člen osvetovej komisie, člen hodnotiteľskej komisie,  a tiež ako prednášateľ a skúšobný komisár.

Tibor Benčič od 1993 roku aktívne poľuje v poľovnom revíri Devínska Kobyla, kde v poľovníckej spoločnosti dlhé roky zastával funkciu tajomníka spoločnosti. Je zástancom a horlivým propagátorom poľovníckych tradícií, ovláda hru na lesnicu. Dlhé roky sa ako člen Klubu chovateľov farbiarov pri SPZ venoval výcviku a vodeniu bavorského farbiara, s ktorým jedenásť rokov vykonával právo poľovníctva. Tibor Benčič pracuje dvanásť rokov v redakcii časopisu Poľovníctvo a rybárstvo, z toho sedem rokov na pozícii šéfredaktora. Pri kreovaní poľovníckeho časopisu spolupracuje s mnohými uznávanými inštitúciami ako aj rešpektovanými osobnosťami zo Slovenska aj zo zahraničia.