Peter Marčulinec

člen
tajomník OPK Žilina

Tajomníkom RgO SPZ Žilina som 36 rokov. Zastával som funkciu člen prezídia SPZ 5 r. Pôsobil som ako predseda predseda OPK Žilina a v súčasnosti tajomník OPK.

V mladom veku sa jednalo o splnenie najväčšieho detského sna vidieckeho chlapca. Neskôr do súčasnosti napĺňanie poslania a presvedčenia o potrebe zveľaďovať Prozreteľnosťou dané živé bohatstvo slovenskej prírody.