Ing. Vladimír Brodniansky

člen
predseda OPK Zvolen

Absolvent Lesníckej fakulty VŠLD vo Zvolene.

Od vzniku SPK predseda OPK vo Zvolene .Člen SPZ od roku 1978.

Pracoval v rôznych funkciách ako predseda OkO SPZ ZVolen, predseda streleckej komisie Oko SPZ Zvolen.

Vzťah ku poľovníctvu je jasný z doby členstva a pôsobenia v SPZ od roku 1978.