Ing. Rudolf Huliak

člen
predseda Streleckej komisie SPK

SZČO. 

Členom SPZ som od roku 1996. Som aktívnym poľovným hospodárom. Od roku 2010 predsedom jedného s najväčších urbariátov na Slovensku. 18 rokov zastávam funkcie v SPZ a následne aj v SPK. Som predsedom streleckej komisie OkO SPZ a OPK Zvolen, členom Prezídia SPK od roku 2015 a zároveň predsedom Streleckej komisie SPK, riaditeľ strelnice v Sielnici.

Poľovníctvo a strelectvo je môj život.