JUDr. Jaroslav Puškáč

člen 
viceprezident SPZ

V súčasnosti vykonávam funkciu viceprezidenta SPZ a som členom a funkcionárom dvoch poľovníckych organizácií. V minulosti som 10 rokov vykonával funkciu člena prezídia SPZ a predsedu jeho legislatívnej resp. organizačno-právnej komisie. Taktiež som 5 rokov vykonával funkciu člena prezídia SPK a predsedu jej legislatívnej komisie.

Celý svoj profesijný život som pôsobil, s výnimkou rokov 1998-2002 keď som bol generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu, ako právnik a legislatívec so zameraním na pozemkové právo. Okrem iných profesijných aktivít môžem uviesť, že od roku 1993 som sa podieľal na príprave všetkých právnych predpisov upravujúcich poľovníctvo.


Poľovníkom a členom SPZ som od roku 1978, kedy som sa po skončení vysokej školy mohol naplno venovať tejto záľube, ktorá už vtedy mala o verím že si aj naďalej zachová výrazný verejnoprospešný rozmer. Tento rozmer od začiatku môjho poľovníckeho života vnímam nielen ako službu prírode ale aj ako záväzok zachovávať poľovnícke tradície formované ako nedeliteľná súčasť života na slovenskom vidieku.