JUDr. Juraj Procházka

člen
predseda Legislatívnej komisie SPK