Čo znamená poľovníctvo pre Rudolfa Huliaka, predsedu streleckej komisie? Poľovníctvo je neoddeliteľnou časťou jeho života. Odjakživa ľudí zbližovalo a súčasné útoky na poľovníctvo, nás musia aj podporením tejto petície sceliť. 

#POLOVNICTVOMAZMYSEL

Čo znamená poľovníctvo pre Edmunda Hatiara, predsedu Klubu trubačov SR? Poľovníctvo a poľovnícke trúbenie sa tiahne jeho celým životom. Je pedagógom na Strednej lesníckej škole v Liptovskom Hrádku a autorom mnohých poľovníckych signálov.

Čo znamená poľovníctvo pre vedúcu odboru poľovníctva SPK, Martinu Hustinovú? Nepochádza z poľovníckej ani lesníckej rodiny, poľovníctvo berie ako súčasť ochrany prírody, starostlivosti o zver a prírodu. Poľovníctvo nie je poľovačka...

Čo znamená poľovníctvo pre predsedu komisie pre poľovníctvo a životné prostredie Dušana Krajniaka? Pochádza z lesníckej a poľovníckej rodiny a pokračuje tým v profesnej aj záujmovej činnosti. Poľovníctvo nie je len profesia, záľuba, ale aj oddych.

Čo znamená poľovníctvo pre člena petičného výboru ako viceprezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu Jaroslava Puškáča a prečo má pre neho zmysel? Takmer celý svoj profesijný život pôsobil ako právnik a legislatívec so zameraním na pozemkové právo. Okrem iných profesijných aktivít sa podieľal na príprave všetkých právnych predpisov upravujúcich poľovníctvo.

Dnes Vám prinášame výpoveď lesníka, poľovníka a známeho reprezentanta Slovenska vo vábení zveri Michal Ondrejkov. Čo pre neho znamená poľovníctvo a prečo má pre neho zmysel? Okrem toho, Michal je jeden z poľovníkov, na ktorého v januári nebezpečne zaútočil medveď a veru nebolo to nič príjemné.

Dnes Vám prinášame výpoveď dlhoročného sokoliara, člena Slovenský Klub Sokoliarov pri SPK Ľubomíra Englera. Čo pre neho znamená poľovníctvo a prečo má pre neho zmysel? Ľubomír je dlhoročným členom Slovenského klubu sokoliarov pri SPK, ktorý odchováva, cvičí dravce a je rovnakým zanietencom i pre poľovnícku kynológiu.