ODOZVA NA ERIKA BALÁŽA A MANIPULOVANIE S PETÍCIOU

PETÍCIU PMZ PODPÍSALO 153 TISÍC ĽUDÍ.
Erik Baláž tvrdí, že ich podpisy sú zmanipulované! Petíciu PMZ podpísalo 136 813 tisíc ľudí fyzickým podpisom a 16 187 tisíc elektronicky. Petíciu podpisovali ľudia naprieč celým Slovenskom, no vy tvrdíte, že ich podpisy sú zmanipulované. Kto im držal ruku pri podpisovaní?
 
PETÍCIA PMZ JE AJ O ZACHOVANÍ POVINNÉHO ČLENSTVA V SPK!
Áno, a prečo? Lebo so zachovaním povinného členstva v SPK súhlasí väčšina odborníkov nie len na poľovníctvo, ale aj fungovanie štátnej správy. Dôkazom toho je to, že zo 17 člennej komisie pre tvorbu zákona o poľovníctve, ktorú menoval minister pôdohospodárstva v roku 2020 s tým SÚHLASILO 14 členov!!! Traja sa zdržali hlasovania. Z 10 poradcov ministra pôdohospodárstva je 6 za zachovanie povinného členstva a 4 boli proti. Sme presvedčení, že tieto formy hlasovania sú demokratické a dostatočne výpovedné. Mimochodom za vytvorenie jednotnej poľovníckej organizácie, ktorá má zastrešovať všetkých poľovníkov sa v roku 2003 podpísalo 350 tisíc ľudí.  O NÁS BEZ NÁS...
Napriek tomu, že na MPRV SR je rezortný návrh zákona o poľovníctve, niektorí poslanci sa opätovne snažili do parlamentu predložiť jednobodový poslanecký návrh o zrušení povinného členstva v SPK, teda bez širokej diskusie na túto tému.
 
AJ TAK BUDE CELÝ ZÁKON O POLITICKOM ROZHODNUTÍ!
Nechceme, aby o poľovníctve rozhodovali politici. Odovzdanie petície NR SR je v súlade s právnym systémom na Slovensku. Ak má petícia 100 tisíc podpisov je NR SR povinná zaoberať sa jej obsahom. Teda žiadne populistické vychádzanie v ústrety poľovníkom a poľovníctvu, ale legitímne dodržanie legislatívy. Mimochodom člen komisie zo Štátnej ochrany prírody SR poznamenal: „AJ TAK BUDE CELÝ ZÁKON O POLITICKOM ROZHODNUTÍ!“ My sme v zásade proti tomu!
 
No a vy sa priatelia poľovníci taktiež rozhodnite, či budete podporovať rozklad poľovníctva v priamom prenose a už Vás potom nebude mať kto obhajovať pred inštitúciami ani samotnou VEREJNOSŤOU! Stačí ak nazriete do Poľska alebo do aktuálneho diania v Českej republike. Ak si myslíte, že u nás sa nič také nemôže stať, ste na omyle. Veď si len spomeňte na komentár jedného známeho europoslanca o tom, ako nebude nič ľahšie ako poľovníctvo na Slovensku zrušiť .