Ing. Rudolf Huliak - predseda streleckej komisie SPK

Čo znamená poľovníctvo pre Rudolfa Huliaka, predsedu streleckej komisie? Poľovníctvo je neoddeliteľnou časťou jeho života. Odjakživa ľudí zbližovalo a súčasné útoky na poľovníctvo, nás musia aj podporením tejto petície sceliť. 

#POLOVNICTVOMAZMYSEL