Ing. Edmund Hatiar, DiS art. - predseda Klubu trubačov SR

Čo znamená poľovníctvo pre Edmunda Hatiara, predsedu Klubu trubačov SR? Poľovníctvo a poľovnícke trúbenie sa tiahne jeho celým životom. Je pedagógom na Strednej lesníckej škole v Liptovskom Hrádku a autorom mnohých poľovníckych signálov.