Ing. Jozef Jursa, CSc. - predseda Kynologickej rady SPK a SPZ

Čo znamená poľovníctvo pre predsedu kynologickej rady SPK a SPZ Jozefa Jursu? "Kto nepozná svoju minulosť, nemá v poľovníctve budúcnosť..