Ing. Dušan Krajniak, PhD. - predseda poľovníckej komisie SPK a SPZ

Čo znamená poľovníctvo pre predsedu komisie pre poľovníctvo a životné prostredie Dušana Krajniaka? Pochádza z lesníckej a poľovníckej rodiny a pokračuje tým v profesnej aj záujmovej činnosti. Poľovníctvo nie je len profesia, záľuba, ale aj oddych.