Ing. Tibor Lebocký, PhD. - prezident Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu

Čo znamená poľovníctvo pre prezidenta najväčšej poľovníckej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu a zastrešujúcej organizácie SPK Tibora Lebockého a prečo má pre neho zmysel? Pochádza z rodiny, kde má poľovníctvo hlboké korene a trávenie času v prírode v spojení s poľovníctvom považuje za najlepší relax.