Ing. Milan Ovseník - predseda Únie regionálnych združení neštátnych vlastníkov lesov Slovenska

Čo znamená poľovníctvo pre Milana Ovseníka a prečo má pre neho zmysel? Príroda potrebuje dôkladný menežment a udržiavanie tradícií.