JUDr. Jaroslav Puškáč - člen petičného výboru, viceprezident SPZ

Čo znamená poľovníctvo pre člena petičného výboru ako viceprezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu Jaroslava Puškáča a prečo má pre neho zmysel? Takmer celý svoj profesijný život pôsobil ako právnik a legislatívec so zameraním na pozemkové právo. Okrem iných profesijných aktivít sa podieľal na príprave všetkých právnych predpisov upravujúcich poľovníctvo.