Ing. Alojz Kaššák - člen petičného výboru, viceprezident SPK, poľovník, sokoliar

Čo znamená poľovníctvo pre Alojza Kaššáka a prečo má pre neho zmysel? 20 rokov je spolutvorcom a odborným garantom TV relácie Halali. O chvíľu uplynie rok, odkedy pôsobí vo funkcii viceprezidenta SPK. Čestne a úprimne obhajuje v médiách poľovníctvo i poľovníkov aj ako hovorca SPK.