PETÍCIU PMZ PODPÍSALO 153 TISÍC ĽUDÍ.
Erik Baláž tvrdí, že ich podpisy sú zmanipulované! Petíciu PMZ podpísalo 136 813 tisíc ľudí fyzickým podpisom a 16 187 tisíc elektronicky. Petíciu podpisovali ľudia naprieč celým Slovenskom, no vy tvrdíte, že ich podpisy sú zmanipulované. Kto im držal ruku pri podpisovaní?
 
PETÍCIA PMZ JE AJ O ZACHOVANÍ POVINNÉHO ČLENSTVA V SPK!
Áno, a prečo? Lebo so zachovaním povinného členstva v SPK súhlasí väčšina odborníkov nie len na poľovníctvo, ale aj fungovanie štátnej správy. Dôkazom toho je to, že zo 17 člennej komisie pre tvorbu zákona o poľovníctve, ktorú menoval minister pôdohospodárstva v roku 2020 s tým SÚHLASILO 14 členov!!! Traja sa zdržali hlasovania. Z 10 poradcov ministra pôdohospodárstva je 6 za zachovanie povinného členstva a 4 boli proti. Sme presvedčení, že tieto formy hlasovania sú demokratické a dostatočne výpovedné. Mimochodom za vytvorenie jednotnej poľovníckej organizácie, ktorá má zastrešovať všetkých poľovníkov sa v roku 2003 podpísalo 350 tisíc ľudí. 
Čítať ďalej...

Tlačová správa petičného výboru, 14.4.2021

Organizované poľovníctvo na Slovensku by sa malo dočkať novely zákona o poľovníctve. V minulom roku v gescii MPRV SR vznikla pracovná skupina pre tvorbu legislatívnych a koncepčných materiálov v oblasti poľovníctva. Jediné riadne zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo v lete minulého roka. Tam si jej členovia podrobne vydiskutovali a odsúhlasili východiská a zásady, z ktorých by mal nový zákon vychádzať. Realita je však úplne iná. Návrh zákona, ktorý bol predložený do vnútrorezortného legislatívneho procesu je nielen v rozpore so závermi komisie, ale dokonca aj v rozpore s Koncepciou rozvoja poľovníctva SR do roku 2030.

Ako reakciu na toto konanie ministerstva bolo spustenie petície Poľovníctvo má zmysel koncom októbra minulého roka. Petícia si kládla za cieľ vyzbierať podpisy pre záchranu organizovaného poľovníctva na Slovensku, ktoré si 10. decembra 2020 pripomenulo 100. výročie od vzniku Loveckého a ochranného spolku, teda prvej jednotnej poľovníckej organizácie na Slovensku.

Členovia petičného výboru i všetci podpísaní pod petíciou nechcú dopustiť, aby sa životné poslanie desiatok tisíc dobrovoľných poľovníckych nadšencov a ich rodín, funkcionárov a profesionálnych zamestnancov stalo predmetom politického obchodovania a spoločenského znehodnocovania. Títo ľudia sa totiž každoročne podieľajú stovkami tisíc hodín svojho voľného času v prospech prírody a zveri na vlastné náklady a dobrovoľným vytváraním miliónových hodnôt spoločného diela v prospech všetkých občanov Slovenska.

Čítať ďalej...

Čo znamená poľovníctvo pre Rudolfa Huliaka, predsedu streleckej komisie? Poľovníctvo je neoddeliteľnou časťou jeho života. Odjakživa ľudí zbližovalo a súčasné útoky na poľovníctvo, nás musia aj podporením tejto petície sceliť. 

#POLOVNICTVOMAZMYSEL

Čo znamená poľovníctvo pre Edmunda Hatiara, predsedu Klubu trubačov SR? Poľovníctvo a poľovnícke trúbenie sa tiahne jeho celým životom. Je pedagógom na Strednej lesníckej škole v Liptovskom Hrádku a autorom mnohých poľovníckych signálov.

Čo znamená poľovníctvo pre vedúcu odboru poľovníctva SPK, Martinu Hustinovú? Nepochádza z poľovníckej ani lesníckej rodiny, poľovníctvo berie ako súčasť ochrany prírody, starostlivosti o zver a prírodu. Poľovníctvo nie je poľovačka...

Čo znamená poľovníctvo pre predsedu komisie pre poľovníctvo a životné prostredie Dušana Krajniaka? Pochádza z lesníckej a poľovníckej rodiny a pokračuje tým v profesnej aj záujmovej činnosti. Poľovníctvo nie je len profesia, záľuba, ale aj oddych.

Čo znamená poľovníctvo pre člena petičného výboru ako viceprezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu Jaroslava Puškáča a prečo má pre neho zmysel? Takmer celý svoj profesijný život pôsobil ako právnik a legislatívec so zameraním na pozemkové právo. Okrem iných profesijných aktivít sa podieľal na príprave všetkých právnych predpisov upravujúcich poľovníctvo.

Dnes Vám prinášame výpoveď lesníka, poľovníka a známeho reprezentanta Slovenska vo vábení zveri Michal Ondrejkov. Čo pre neho znamená poľovníctvo a prečo má pre neho zmysel? Okrem toho, Michal je jeden z poľovníkov, na ktorého v januári nebezpečne zaútočil medveď a veru nebolo to nič príjemné.

Dnes Vám prinášame výpoveď dlhoročného sokoliara, člena Slovenský Klub Sokoliarov pri SPK Ľubomíra Englera. Čo pre neho znamená poľovníctvo a prečo má pre neho zmysel? Ľubomír je dlhoročným členom Slovenského klubu sokoliarov pri SPK, ktorý odchováva, cvičí dravce a je rovnakým zanietencom i pre poľovnícku kynológiu.