DSC 0046 zmensenaTlačová správa petičného výboru, 14.4.2021

Organizované poľovníctvo na Slovensku by sa malo dočkať novely zákona o poľovníctve. V minulom roku v gescii MPRV SR vznikla pracovná skupina pre tvorbu legislatívnych a koncepčných materiálov v oblasti poľovníctva. Jediné riadne zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo v lete minulého roka. Tam si jej členovia podrobne vydiskutovali a odsúhlasili východiská a zásady, z ktorých by mal nový zákon vychádzať. Realita je však úplne iná. Návrh zákona, ktorý bol predložený do vnútrorezortného legislatívneho procesu je nielen v rozpore so závermi komisie, ale dokonca aj v rozpore s Koncepciou rozvoja poľovníctva SR do roku 2030.

Ako reakciu na toto konanie ministerstva bolo spustenie petície Poľovníctvo má zmysel koncom októbra minulého roka. Petícia si kládla za cieľ vyzbierať podpisy pre záchranu organizovaného poľovníctva na Slovensku, ktoré si 10. decembra 2020 pripomenulo 100. výročie od vzniku Loveckého a ochranného spolku, teda prvej jednotnej poľovníckej organizácie na Slovensku.

Členovia petičného výboru i všetci podpísaní pod petíciou nechcú dopustiť, aby sa životné poslanie desiatok tisíc dobrovoľných poľovníckych nadšencov a ich rodín, funkcionárov a profesionálnych zamestnancov stalo predmetom politického obchodovania a spoločenského znehodnocovania. Títo ľudia sa totiž každoročne podieľajú stovkami tisíc hodín svojho voľného času v prospech prírody a zveri na vlastné náklady a dobrovoľným vytváraním miliónových hodnôt spoločného diela v prospech všetkých občanov Slovenska.

CELÁ TLAČOVÁ SPRÁVA AJ S VIDEOM Z VIDEOKONFERENCIE TU

sample 3

 

Čo požadujeme v petícii?

V súlade s § 1 ods. 1 petičného zákona preto žiadame, aby nový zákon o poľovníctve natrvalo zaručil najmä, že:
1. Poľovníctvo bude zamerané na zachovanie, ochranu a optimálne využívanie zveri ako prírodného bohatstva.
2. Poľovníctvo bude organizované formou jednotnej poľovníckej samosprávy.
3. Nová legislatíva vytvorí podmienky na efektívne financovanie poľovníctva bez nároku 
na verejné financie daňových poplatníkov.
4. Výkon práva poľovníctva v poľovných revíroch musí byť dlhodobý a stabilný a zabezpečovaný predovšetkým prostredníctvom dostatočného počtu odborne zdatných poľovníkov znalých miestnych pomerov, v ktorom sa poľovný revír nachádza.
5. Bude efektívne fungovať poľovná stráž v boji proti enviromentálnej trestnej činnosti.
6. Zosúladí sa legislatíva agrorezortu a envirorezortu.
 
 
 

 

Poľovníctvo má zmysel

...to je názov kampane Slovenskej poľovníckej komory, ktorá je zameraná na šírenie dobrého mena poľovníctva a všetkých slovenských poľovníkov. Keďže tento názov má svoju ochrannú známku, v kampani sa nám darí plniť predsavzané kroky, pomenovali sme tak aj petíciu, ktorej cieľom je zachovanie 100 ročného odkazu organizované poľovníctva na Slovensku, ktorý sa snažia určití jednotlivci úplne vymazať a potrieť.

NIKDY NEDOVOLÍME ABY NIEKTO VYMAZAL TENTO ODKAZ!!!

Viac o kampani sa dočítate tu...