136 502 + 16 170

152 656 PODPISOV

ĎAKUJEME 

 

Petícia za zachovanie organizovaného poľovníctva

Podnetom pre túto petíciu je organizovaný útok na poľovníctvo, na komunitu poľovníkov a ich rodín, ako nástroj na obhajobu stáročí osvedčeného princípu aktívnej zodpovednej ochrany prírody.

Cieľom aktivít samozvaných osôb je akási presne nešpecifikovaná „zmena“ s dôsledkom likvidácie 100 ročnej histórie organizovaného poľovníctva na území Slovenska formou popierania osvedčených princípov organizácie a riadenia zodpovednosti generácií poľovníkov za starostlivosť o prírodu a voľne žijúcu zver, ktorá je podľa Ústavy SR prírodným bohatstvom a vlastníctvom všetkých občanov Slovenska. Cieľom je oslabiť poslanie moderného poľovníctva ako služby pre občanov, pre štát, pre manažment krajiny!

CELÉ ZNENIE PETÍCIE NÁJDETE TU

 

PETIČNÝ HÁROK SI STIAHNETE TU

Petícia

Podporte petíciu za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku!

DO PETÍCIE ZADÁVAJTE ÚDAJE S INTERPUNKCIOU!!!
Na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvediete SVOJU adresu elektronickej pošty!

reCAPTCHA

sample 3

 

Čo požadujeme v petícii?

V súlade s § 1 ods. 1 petičného zákona preto žiadame, aby nový zákon o poľovníctve natrvalo zaručil najmä, že:
1. Poľovníctvo bude zamerané na zachovanie, ochranu a optimálne využívanie zveri ako prírodného bohatstva.
2. Poľovníctvo bude organizované formou jednotnej poľovníckej samosprávy.
3. Nová legislatíva vytvorí podmienky na efektívne financovanie poľovníctva bez nároku 
na verejné financie daňových poplatníkov.
4. Výkon práva poľovníctva v poľovných revíroch musí byť dlhodobý a stabilný a zabezpečovaný predovšetkým prostredníctvom dostatočného počtu odborne zdatných poľovníkov znalých miestnych pomerov, v ktorom sa poľovný revír nachádza.
5. Bude efektívne fungovať poľovná stráž v boji proti enviromentálnej trestnej činnosti.
6. Zosúladí sa legislatíva agrorezortu a envirorezortu.
 
 
 

 

Poľovníctvo má zmysel

...to je názov kampane Slovenskej poľovníckej komory, ktorá je zameraná na šírenie dobrého mena poľovníctva a všetkých slovenských poľovníkov. Keďže tento názov má svoju ochrannú známku, v kampani sa nám darí plniť predsavzané kroky, pomenovali sme tak aj petíciu, ktorej cieľom je zachovanie 100 ročného odkazu organizované poľovníctva na Slovensku, ktorý sa snažia určití jednotlivci úplne vymazať a potrieť.

NIKDY NEDOVOLÍME ABY NIEKTO VYMAZAL TENTO ODKAZ!!!

Viac o kampani sa dočítate tu...